Miniaturka wpisu

Jak określić ciężar wymiarowy dla przesyłek paczkowychJak określić ciężar wymiarowy dla przesyłek paczkowych

WAGA ROZLICZENIOWA DLA PRZESYŁEK PACZKOWYCH

Ustalenie wagi rzeczywistej: Aby ustalić rzeczywistą wagę paczki,

użyj dowolnej standardowej wagi. Wynik zaokrąglij w górę do 0,5kg.

 

Ustalenie wagi wymiarowej: Podziel wymiary sześcienne paczki

w centymetrach przez 5000. Patrz na rysunek obok.

Części kilograma zaokrąglij w górę do następnego 0,5kg.

 

Ustalenie wagi rozliczeniowej: Porównaj wagę rzeczywistą paczki

z jej wagą wymiarową. Większa z nich jest wagą rozliczeniową,

na podstawie której powinna być obliczana stawka.

W przypadku przesyłek wieloelementowych należy zsumować

wszystkie wagi rozliczeniowe paczek w przesyłce.

 

*Punkt MBE zastrzega sobie prawo do weryfikacji wagi zdeklarowanej przez klienta, w przypadku rozbieżności, przy rozliczeniu pod uwagę wzięty zostanie wynik z pomiaru dokonanego przez MBE.

parametry

MailBoxes etc - Twoje biuro poza biurem